Veelgestelde vragen

Hoe kan ik instappen?

U kunt participeren in het Finodex Options Fund vanaf €100.000. Daar hoort een aantal administratieve handelingen bij. U vult een online inschrijfformulier in, aangevuld met onder andere een geldige kopie legitimatiebewijs en bewijs van adres. Onze fondsadministrateur, IQ EQ Financial Services B.V., verzorgt dit proces. Als dit administratieve KYC (know your customer) proces is afgerond, verwelkomen wij u graag als participant.

Zodra uw inleg is ontvangen op de bankrekening van het fonds, kunt u instappen op de eerste werkdag van de volgende kalendermaand. Hierbij dient het geldbedrag uiterlijk vier kalenderdagen voor het eind van de maand aanwezig te zijn.

Hoe kan ik instappen?

Waarin verschilt het fonds van andere beleggingsfondsen?

Het beleggen via een combinatie van volledig geautomatiseerde trading systemen in opties plus handmatig en systematisch beleggen met optiestrategieën, aangevuld met actief money management en geavanceerd risico management is uniek. Het fonds streeft hierbij naar een absolute return (absoluut rendement).

Waar stort ik mijn geld?

Hoe kan ik mijn rendement zien?

U stort uw geld bij de juridisch eigenaar, Stichting Legal Owner Finodex Funds. De juridisch eigenaar zorgt voor de overboeking van de stichting naar de broker rekening van het Finodex Options Fund bij Interactive Brokers.

Als deelnemer in het Finodex Options Fund krijgt u toegang tot een persoonlijk online portaal, waar u uw participaties kunt bekijken en het rendement kan inzien. De NAV van het fonds wordt één keer per maand berekend.

Hoe kan ik geld bijstorten?

Hoe kan ik geld opnemen of uitstappen?

Via een online uitbreidingsformulier dient u aan te geven dat u wilt bijstorten. Het minimumbedrag om bij te storten bedraagt €10.000.

Verzoeken tot deelopname of volledige onttrekking van kapitaal dient u aan te geven via een online uitschrijfformulier. Het minimumbedrag om op te nemen bedraagt €10.000.

Wat is het verschil tussen het Finodex Options Fund
en de Finodex Trading Systemen?

1. Beleggingsfonds vs trading systeem
Het essentiële verschil is dat het Finodex Options Fund een beleggingsfonds is, waarbij beleggers vermogen bundelen dat voor rekening en risico van het collectief wordt belegd. Bij het Finodex Options Fund wordt u volledig ontzorgd en belegt de beheerder voor u.
Beleggen met Finodex Trading Systemen gaat op individuele basis. Finodex Trading Systemen zijn geautomatiseerde trading systemen, in beginsel gebaseerd op één optiestrategie. Beleggers die een Finodex Trading Systeem volgen, storten geld op hun eigen broker rekening, vanaf €10.000. De belegger is betrokken bij het beleggen zelf, omdat de belegger zelf de trading signalen van het systeem dient te valideren.

2. Risico- en money management
Het Finodex Options Fund is een bundeling van geautomatiseerde trading systemen, gecombineerd met handmatig samengestelde optiestrategieën. De spreiding over verschillende systemen en strategieën zorgt voor risico management. Het systematisch inspelen op marktomstandigheden is de basis van money management en betekent dat het fonds in dalende, stijgende of zijwaartsbewegende markten naar rendement kan streven. De Finodex Trading Systemen hebben ingebouwd risico management, maar de ruimte voor actief money management is beperkter.

3. U hoeft niets te doen
Een derde verschil is dat beleggers die deelnemen in het Finodex Options Fund, helemaal worden ontzorgd. U hoeft niets te doen. Beleggers die een Finodex Trading Systeem volgen, hebben evenmin omkijken naar de beurs, maar ze dienen wel zelf de trading signalen te bevestigen. 

Wat zijn de kosten voor deelname?

Een belegger die deelneemt in het beleggingsfonds betaalt jaarlijks een vaste beheervergoeding van 2% over het belegde vermogen. Daarnaast wordt een performance fee gerekend van 20% over het rendement. Hierbij hanteren wij het high watermark. Bij in- en uitstappen betaalt u 0,5%, wat ten goede komt aan het fonds. Alle kosten worden automatisch verrekend en vinden plaats binnen het fonds. U ontvangt daar geen aparte factuur voor. 

Wat is een High Watermark?

Het high watermark is de hoogste NAV-waarde die het fonds in de periode dat een deelnemer in het fonds participeert, heeft bereikt. De NAV-waarde is van belang voor de berekening van de performance fee. Mocht de waarde van het fonds na een eerdere stijging (waarover performance fee is berekend) onder dit hoogste punt zijn gezakt, dan betaalt de participant nooit voor een tweede keer performance fee, voordat het fonds de oude hoogste stand (high watermark) weer heeft overschreden.

Wat is een NAV?

Wat is een Absolute Return fonds?

De afkorting NAV staat voor de Net Asset Value. Deze term kan het beste worden vertaald als de ‘intrinsieke waarde’. De NAV van het fonds is de waarde van alle beleggingen en cash van het fonds, minus de kosten, de management fee en de eventuele performance fee. De NAV per participatie wordt berekend door de NAV van het fonds te delen door het aantal uitstaande participaties.

Absolute return fondsen streven jaarlijks naar een stabiel en positief rendement, onafhankelijk van de beweging van financiële markten. Dit betekent dat het beleggingsfonds zowel in stijgende, zijwaarts bewegende als dalende markten streeft naar positief rendement. 

Snel contact?

We helpen u graag persoonlijk verder.

Beleg ik binnen of buiten AFM toezicht?

Het Finodex Fund is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht met paraplustructuur. Het Finodex Options Fund is een subfonds van het Finodex Fund. Het Finodex Fund is geen rechtspersoon, maar een contractuele regeling tussen de beheerder, de juridisch eigenaar en ieder van de deelnemers van het beleggingsfonds.

Het totaal belegde vermogen is ondergebracht in de Stichting Legal Owner Finodex Funds. Deze stichting heeft het juridisch eigendom van de beleggingen en de gelden, waarbij de beheerder de gelden enkel kan beleggen en niet aan het fonds kan onttrekken. 

Finodex Funds B.V. is als beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders).

De Prospectusverordening is niet van toepassing op open-end fondsen, zoals het Finodex Fund.

× Selecteer taal:EnglishEnglish NederlandsNederlands