Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Finodex BV van toepassing indien u gebruik maakt van één of meer van onze producten of diensten. De overeenkomst en deze voorwaarden regelen de juridische relatie die u met ons heeft. De Algemene Voorwaarden van Finodex BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi,- Eem- en Flevoland onder nummer 32095473 en zijn eveneens beschikbaar als Algemene Voorwaarden Finodex.

Finodex BV is gevestigd in Huizen, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32095473, BTW nummer NL811549306B01.

 

× Selecteer taal:EnglishEnglish NederlandsNederlands